Disclaimer

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.
Robey Sportswear webshop spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin de Robey Sportswear webshop als portal fungeert volledig en juist is. Daarentegen kan de Robey Sportswear webshop niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. De Robey Sportswear webshop aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.


De Robey Sportswear webshop bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van de Robey Sportswear webshop worden gehost. De Robey Sportswear webshop is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. De Robey Sportswear webshop geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, prijzen, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.


Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u een e-mail sturen aan service@robeysportswear.com